FELHÍVÁS

A „Kővári Tamás Alapítvány az Egészséges Életért” kezdeményezésének megfelelően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Szolnok Város Jövője Közalapítvány képviseli a továbbiakban a Kővári Tamás-díj adományozásának eredeti szándékát, gondoskodik annak értékmegőrzéséről.

A díjazás célja a helyi sportélet és az egészséges életmód népszerűsítése, illetve a szolnoki fiatalság sportos, egészséges életvitelre nevelése terén kiemelkedő eredményeket elért személyek iránti megbecsülés, tisztelet kifejezése.

A díj azoknak az elsősorban Szolnokhoz kötődő magyar állampolgároknak adományozható, akik fiatal, aktív sportolóként kimagasló eredményt értek el, vagy azoknak, akik (edzők, testnevelők, szakkörvezetők, sportújságírók stb.) a sport – beleértve a versenysportot és a tömegsportot is –, valamint az egészséges életmódra nevelés érdekében hosszabb távon kiemelkedően színvonalas tevékenységet folytatnak.

A díj egy évben egyszer, egy személy részére adható át, megosztott díjazásra nincs lehetőség.

A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezheti minden természetes és jogi személy vagy közösség. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, címét valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. A javaslatot 2020. október 31. napjáig kell a Szolnok Város Jövője Közalapítvány Kuratóriumához címezve a közalapítvány székhelyére eljuttatni (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.).

A díj egy emlékplakettből (vörösmárvány talpazaton álló bronzba öntött plasztika, amely Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotása), az adományozást igazoló oklevélből és pénzjutalomból áll.

Amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, a díj Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által a város kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolói tiszteletére minden év januárjában megtartott rendezvényen kerül átadásra.

Fekete Tibor

A Szolnok Város Jövője Közalapítványának elnöke