Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
Látvány-csapatsport Fejlesztési Program 2017/2018.

TÁMOGATÁS A GYERMEKEK, FIATAL SPORTOLÓK UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSÉRE,
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉSÉRE

Kedvezményes adózás a cégek számára
a társasági adó célzott felajánlásával

Tisztelt Hölgyek és Urak! Kedves Szülők!

Kérem segítő közreműködésüket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított, 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő Szolnoki Sportcentrum – Sportiskola sportágfejlesztési programjai társasági nyereségadóból (Tao) történő finanszírozásának szervezésében.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Szolnoki Sportcentrum Sportiskola a 2017. július 01. – 2018. június 30. időszakra beadott sportfejlesztési programjait a sportági szakszövetségek elfogadták. Ezek továbbra is az utánpótlás-nevelést, a közel 1 000 gyermek és ifjúsági sportolónk edzéseit, versenyzését szolgálják. A beruházásoknál is kiemelten a fiatalok sportolásának feltételeit szeretnénk javítani, segítjük a köznevelési intézményeket, iskolákat és óvodákat.

Az utánpótlás-neveléshez szükséges 10% önerőt a Szolnoki Sportcentrum – Sportiskola, a beruházásokhoz szükséges 30% önerőt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja. Ugyanakkor a további 70% illetve 90% forrást a gazdasági társaságok Tao fizetési kötelezettségére építve kell megoldanunk, abból kell finanszíroznunk. Annak érdekében, hogy az utánpótlás-nevelés működtetéséhez és fejlesztések számára ezeket a Tao-s támogatásokat meg tudjuk kötni, számítunk az Önök közreműködésére is.

Tisztelettel kérjük különösen azokat, akiknek van kapcsolata, ismeretsége olyan gazdasági társasággal, amelynek Tao fizetési kötelezettsége van, hogy ezt a felhívást és az alábbi elérhetőségeinket juttassák el számukra!

Természetesen számunkra az a legfontosabb szempont, hogy a fiatal gyermekeinknek össze tudjuk gyűjteni a szükséges forrást, viszont azt is meg kell említeni, hogy ezen jogszabály alapján annak a cégnek, amely támogatási szerződést köt a Szolnoki Sportcentrum – Sportiskolával, a kedvező adózási lehetőségen keresztül pénzmegtakarítása is lesz! Reményeink szerint fontos szempont lehet a kedvező adózás mellett, hogy a Tao-ból – melyet kötelezően be kell fizetni a központi költségvetésbe – ezzel a lehetőséggel konkrétan a szolnoki gyermekeket, az utánpótlás-nevelést, óvodák és iskolák fejlesztését tudjuk közösen megvalósítani.

Mindösszesen 645,3 millió forint Tao támogatást kell összegyűjtenünk a cégektől, gazdasági társaságoktól, melyet a sportiskolás gyermekek utánpótlás-nevelésére, a gyermekek biztonságos szállítása céljából új autóbusz vásárlására, óvodai és iskolai sportudvarok építésére és egy új iskolai tornaterem építésére kell felhasználnunk. Ehhez a támogatáshoz Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. a szükséges 106,3 millió forint önerőt biztosítja.

A jogszabályoknak köszönhetően a gazdasági társaságok továbbra is rendelkezhetnek társasági adójuk célzott felhasználásáról, illetve felajánlásáról. A társasági adó felajánlása a cégek részére az adókedvezményen (22/C §) VAGY adójóváíráson (24/A §) keresztül pénzbevételt is jelent. Az adójóváírás 24/A § szerint a NAV-on keresztül történik a támogatás folyósítása, mely megnyugtató a cégek számára és különösen ellenőrzött és szabályozott keretet jelent. Az így érvényesíthető adójóváírás a gazdasági társaság üzemi eredményét is kedvezően befolyásolja! Az előző 6 évben közel 300 szerződést kötöttünk a cégekkel, akik ezzel a lehetőséggel kedvezőbben zárták gazdálkodásukat, egyúttal a Szolnoki Sportiskola utánpótlás-nevelését, a 8 – 18 éves gyermekek, fiatalok egészséges életmódját támogatták.
Ezen jogszabályok alapján rendelkezésre állnak a szerződésminták, melyek kitöltése gyors és egyszerű.

A Szolnoki Sportiskola keretén belül, sportszakemberek irányításával jelenleg 960 fiatal végez rendszeres testedzést. Sportolóink évek óta számos kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményt érnek el, hozzájárulva Szolnok és hazánk hírnevéhez. A következetes munka eredményeként a Sportiskolák Országos Szövetsége által meghirdetett „Magyarország Legeredményesebb Sportiskolája” versenyében a Szolnoki Sportiskola az előző években többször az I. helyezést érte el. S ami talán a legfontosabb, hogy reményeink szerint a fiatalok a sportnak is köszönhetően testben és lélekben erős, egészséges felnőttekké válnak. Ennek a célnak az elérésében korábban is sokat segített a sportot, a gyermekek, az ifjúság jövőjét fontosnak tartó felnőttek, az Önök támogatása, segítő közreműködése.

További egyeztetésre, megbeszélésre tisztelettel állunk rendelkezésre az alábbi elérhetőségeinkkel:

Rózsa József ügyvezető igazgató mobil: 30/6933-844 email: rozsaj@szolsport.hu
 Tóth Erika gazdaságvezető mobil: 20/2903-618 email: toth.erika@szolsport.hu

Köszönettel:

Rózsa József
ügyvezető igazgató

Fenti kiajánlás-tájékoztató letölthető PDF-ben is.